(024) 323 01 34
info@dental-styling.nl
Graafseweg 232, 6531 ZZ Nijmegen

Opzienbarend: mondhygiënistenpraktijk declareert 64% van de omzet van een tandartspraktijk

Nieuws / Opzienbarend: mondhygiënistenpraktijk declareert 64% van de omzet van een tandartspraktijk
Mondhygienistenpraktijk declareert 64% van de omzet
22-08-2018

In de Monitor mondzorg 2018 is onder andere aandacht besteed aan de totale kosten per patiënt en de omzet van gebitsreiniging. In 2019 zal er een zogenaamde nulmeting voor de AMvB taakherschikking bepaald worden om het financiële effect van de maatregel te kunnen beoordelen.

Maar de Monitor mondzorg geeft ons nu al een goed beeld hoeveel een vrijgevestigde mondhygiënist declareert, en deze cijfers zijn opzienbarend. Een mondhygiënistenpraktijk declareert op dit moment reeds 64% van de kosten die een tandartspraktijk maakt. En daarvoor wordt dus nog niet de zorg geleverd die onder het experiment taakherschikking valt.

Stijging kosten preventieve mondzorg
In de Monitor mondzorg is gemeld dat de kosten per patiënt voor preventieve mondzorg zijn gestegen. Deze stijging is vooral te zien bij de gebitsreiniging (M03), die bijna 80% van de totale omzet van preventieve mondzorg omvat. De kosten voor gebitsreiniging worden vooral in rekening gebracht door tandartspraktijken en zelfstandige mondhygiënistenpraktijken.

Grote verschillen omzet gebitsreiniging per patiënt per praktijk
Tussen praktijken is veel variatie in het aantal minuten gebitsreiniging. Uit de analyse blijkt dat de gemiddeld gedeclareerde kosten per patiënt in 80% van de tandartspraktijken tussen de €11,85 en  €64,93 ligt. Slechts 3% van de zelfstandige mondhygiënisten praktijken declareren minder dan €64,90 gemiddeld per patiënt.

Hoogste omzet (M03) voor mondhygiënist per patiënt
Vrijwel alle (88,4%) van de zelfstandige mondhygiënistenpraktijken noteren de hoogste gemiddeld gedeclareerde omzet per patiënt. Hier neemt een patiënt gemiddeld 50,6 minuten gebitsreiniging af. De patiënt betaalt hier gemiddeld €118,30 voor. Terwijl de patiënt in een tandartspraktijk gemiddeld 19,6 minuten gebitsreiniging afneemt en hiervoor gemiddeld €46,48 voor betaalt. In die tandartspraktijk wordt deze zorg overigens deels ook door mondhygiënisten geleverd; 70% van alle mondhygiënisten werkt tenslotte in teamverband in een tandartspraktijk.


Spreiding omzet gebitsreiniging voor mondhygiënisten praktijken (blauw) en tandartspraktijken (bruin)

Zelfstandige mondhygiënist declareert veel voor een klein stukje mondzorg
In de Monitor mondzorg valt te lezen dat in 2016 tandartsen een totale omzet maakten van €243,38 per patiënt. Zelfstandige mondhygiënisten noteerden een omzet van €155,24 per patiënt. Dit is 64% van de omzet die tandartsen maken.


Gedeclareerde omzet per declarant voor 2016

Dus zelfs zonder de vanaf het jaar 2020 zelfstandig uit te voeren verrichtingen binnen het experiment taakherschikking, declareert een mondhygiënistenpraktijk al 64% van de kosten die een tandartspraktijk maakt. En dat terwijl een mondhygiënistenpraktijk maar een klein stukje van de totale mondzorg levert (preventie en een deel van de parodontologie). Een tandartspraktijk levert voor de overige 34% ook nog eens alle vullingen, röntgenfoto’s, chirurgie, extracties, wortelkanaalbehandelingen, kronen, bruggen, implantaten en gebitsprotheses inclusief de bijbehorende tandtechniekkosten. Verrichtingen die overigens meer investeringen in personeel en materiaal en apparatuur vergen.

Geen kostenbesparing voor patiënt
Hoewel wij vinden dat de NZa de gegevens van de Monitor Mondzorg 2018 niet voldoende in perspectief plaatst, kunnen er toch wel bepaalde conclusies uit de gegevens getrokken worden. De ANT vindt het verbazingwekkend dat een zelfstandige mondhygiënist dergelijk hoge kosten maakt voor het leveren van een klein stukje mondzorg. Een groepspraktijk met tandartsen en mondhygiënisten in teamverband kan duidelijk efficiënter zorg verlenen. Indien we dit doortrekken naar het experiment taakherschikking, dan lijkt het ons sterk dat de voorbehouden handelingen die mondhygiënisten straks in de zelfstandige setting gaan uitvoeren, doelmatig zullen uitpakken.